Scheepsmodel William Rex

Adriaen de Vriend, Adriaen Davidsen, Cornelis Moesman, 1698, scheepsmodel, NG-MC-651

Gepolychromeerd, getuigd spantmodel. Vier en zeventig stukken verdeeld over drie dekken; de bovencampanje is onbewapend. Laag galjoen met een leeuw met Engelse kroon als schegbeeld. Voorschot, regeling en kraanbalken versierd met snijwerk. Platte spiegel en hol wulf. Het hek heeft twee verdiepingen…

Model van de zeedoksluis van…

Rijkswerf Vlissingen, 1849, demonstratiemodel, NG-MC-8

Constructiemodel van een sluis met drie paar deuren voor een dok. Het model laat de verbeteringen en herstelwerkzaamheden aan de sluisvloer zien die in 1847-1848 uitgevoerd werden. De sluisdeuren worden met lange bomen aan kaapstanders op de wal, zogenaamde duwpersen, bediend. De vloeddeuren aan de…

Model van een lier voor de…

Rijkswerf Vlissingen, 1837, demonstratiemodel, NG-MC-10

Model van een lier voor het bedienen van de spuien van sluisdeuren, op een grondplank. De lier staat op vier poten. Met een zwengel aan weerszijden wordt een raderwerk binnenin aangedreven, waardoor een heugel met ronde pennen in plaats van tanden omhoog en omlaag bewogen wordt. Een tandwiel met pal…

Model van een gedeelte van een…

Rijkswerf Amsterdam, 1838 - 1840, presentatiemodel, NG-MC-15

Constructiemodel van het gedeelte aan landzijde van een scheepskap, op een grondplank. Het gebouw heeft een mansardedak met daklichten en een geschulpte gevel versierd met pilasters; het heeft geen muren maar steunberen en in de hoeken van de gevel dichte torens met wenteltrappen en ronde ramen. De…

Model van een gedeelte van een…

anoniem, ca. 1697 - ca. 1718, demonstratiemodel, NG-MC-22

Gepolychromeerd model van een gedeelte van een samengestelde scheepskameel, geschilderd in de kleuren zwart, wit en rood. Het is een deel met langsscheeps waterdicht schot, strekkende over twee pompen, twee braadspillen, twee spuien voor het vollopen en twee luiken. De achterkant kan geopend worden…

Halfmodel van een fregat

anoniem, 1780 - 1825, scheepsmodel, NG-MC-284

Gepolychromeerd mallenmodel (stuurboord) van een driemaster. Vier en twintig geschutpoorten verdeeld over drie dekken. Gewrongen spiegel, hol wulf, geen details van hek of zijgalerij; recht roer met vierkante roerkoning. Zeeg aan beide uiteinden oplopend, één berghout en één reehout. Gepiekt…

Halfmodel van een fregat van 50…

anoniem, ca. 1780 - ca. 1825, scheepsmodel, NG-MC-289

Gepolychromeerd mallenmodel (stuurboord) van een driemaster. De huid boven de waterlijn is gesloten, veertien geschutpoorten aangegeven op het bovendek, dertien roeipoorten op het onderdek; halfdek en bakdek niet aangegeven. Gewrongen spiegel, hol wulf, gesloten hek, zijgalerij niet aangegeven;…

Halfmodel van een fregat van 36…

anoniem, ca. 1780 - ca. 1825, scheepsmodel, NG-MC-291

Mallenmodel (stuurboord) van een driemaster. Geen geschutpoorten of dekken aangegeven, alleen het halfdek door middel van gillingen. Gewrongen spiegel, hol wulf; geen details van hek of zijgalerij; recht roer met vierkante roerkoning, uitzonderlijk breed. Zeeg aan beide uiteinden oplopend, één…

Halfmodel van een fregat van 32…

anoniem, ca. 1780 - ca. 1825, scheepsmodel, NG-MC-296

Gepolychromeerd mallenmodel (stuurboord) van een driemaster. Eén en twintig geschutpoorten verdeeld over geschutdek, halfdek en bakdek. Gewrongen spiegel, hol wulf, geen details van hek of zijgalerij; roer met vierkante roerkoning en afgerond roerblad. Zeeg aan beide uiteinden iets oplopend, één…

Halfmodel van een fregat van 24…

anoniem, ca. 1796, scheepsmodel, NG-MC-311

Gepolychromeerd mallenmodel (stuurboord) van een driemaster. Geen geschutpoorten of dekken zijn aangegeven op dit model. Gewrongen spiegel, hol wulf, geen details van hek of zijgalerij; recht roer met vierkante roerkoning. De zeeg loopt iets op aan beide uiteinden, twee barkhouten en één reehout.…