De slag op de Zuiderzee, 1573

Jan Theunisz. Blanckerhoff, 1663, schilderij, SK-A-3235

De zeeslag op de Zuiderzee voor de rede van Hoorn tegen Bossu in 1573. De vloot onder leiding van Maximiliaan de Hennin, heer van Bossu, wordt op 11 oktober 1573 verslagen door de vloot onder bevel van Cornelis Dirckszoon. Afgebeeld is het moment waarop het vlaggeschip van Bossu, de 'Inquisitie'…