Landschap met boerderij

Jan Vermeer van Haarlem (I), 1648, schilderij, SK-A-2351

Landschap met boerderij en schuur onder bomen, rechts een zittende man met een honden die uit een waterplas drinken. Pendant van een schilderij in het Mauritshuis.

Een schrijver die zijn pen…

Jan Ekels (II), 1784, schilderij, SK-A-690

In een interieur versnijdt een schrijver zijn pen. Hij zit aan een tafel bij het venster, boven de tafel een spiegel waarin het gezicht van de man te zien is. Op tafel een inktstel, rechts ligt een jas over de stoel.

Stadsgezicht in Dordrecht

Johannes Schoenmakers, 1819 - 1821, schilderij, SK-A-1129

Stadsgezicht te Dordrecht met het stadhuis en enkele andere gebouwen. Op straat enkele figuren bij een wagen.

De consistoriekamer van de Sint…

Johannes Bosboom, 1850 - 1891, schilderij, SK-A-3578

De consistoriekamer van de Sint-Stevenskerk te Nijmegen. Kerkinterieur met enkele mannen in en om de houten banken, aan de wanden vier grote schilderijen.

Het koor van de O.L.-Vrouwekerk in…

Johannes Bosboom, 1843, schilderij, SK-A-1011

Kerkinterieur met grafmonument. Het koor van de Onze Lieve Vrouwekerk te Breda met het grafmonument van Engelbert II van Nassau. Rond het graf enige bezoekers. Rechts bestudeert een geleerde de wapenschilden aan de zijkant.

Emblematisch stilleven met kan,…

Johannes Torrentius, 1614, schilderij, SK-A-2813

Emblematisch stilleven samengesteld uit drinkgerei: een tinnen schenkkan, een roemer met witte wijn en een rode stenen kruik met daarboven een breidel. Onder de voet van de roemer een muziekblad met een versje over de Matigheid en aan weerszijden twee pijpen.

De preekstoel van een kerk te Hoorn

Johannes Bosboom, ca. 1860 - ca. 1891, schilderij, SK-A-2877

Interieur van een kerk te Hoorn met de preekstoel. Op de voorgrond een staande vrouw.

Interieur van de Hooglandse Kerk te…

Johannes Bosboom, ca. 1840 - ca. 1891, schilderij, SK-A-3158

Kerkinterieur. Interieur van de Hooglandsche Kerk te Leiden. Zittende figuren tussen de zuilen.

Interieur van de kerk te Maasland

Johannes Bosboom, ca. 1870 - ca. 1875, schilderij, SK-A-2380

Interieur van de kerk te Maasland. Een groep zittende figuren voor de preekstoel.

Interieur van de Grote of Sint…

Johannes Bosboom, ca. 1860 - ca. 1891, schilderij, SK-A-2976

Interieur van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. Van het plafond hangen drie scheepsmodellen.