Schilderij Het gezicht op Delft…

Franz Hanfstaengl, 1852 - 1880, foto, RP-F-00-69

Allegorie op de schilderkunst

Johann Christian Thomas Winck, 1748 - 1797, prent, RP-P-1973-213

Allegorie op het huwelijk

Johann Sadeler (I), naar Frederik Sustris, 1588 - 1595, prent, RP-P-OB-7436

Cupido giet water uit over de handen van een man en vrouw die tegenover elkaar staan. Rechtsachter in het vertrek een hemelbed. Links door het venster is een ploegende boer te zien. De prent heeft een Latijns onderschrift met een Bijbelcitaat over het huwelijk (Ef. 5).

Waarschuwing tegen overspel en…

Johann Sadeler (I), naar Christoph Schwarz, 1588 - 1595, prent, RP-P-OB-60.265

Landschap waarin links een fontein met een beeld van Venus en Cupido. Uit de borsten van Venus vloeit water. De fontein is de oorsprong van een beekje, waarin op de voorgrond een hond plast. Een geleerde staat naast de bron en wijst ernaar. Ondanks zijn waarschuwing drinkt een herder van het beekje.…

Hemelvaart van Christus:…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-83

Christus op een berg. Hij wordt omgeven door een wolk die hem naar de hemel zal voeren. Rondom hem knielen zijn leerlingen en zijn moeder, de maagd Maria. De zevende prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Transfiguratie: schoonheid

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-80

Christus vertoont zijn goddelijk wezen aan Petrus, Jakobus de Meerdere en Johannes. Hij is omgeven door hemelse stralen. Mozes (links) en Elia (rechts) verschijnen naast hem. De vijfde prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Kruisdraging: liefde

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-82

Christus met het kruis op zijn schouder op weg naar de berg Golgota. Op de voorgrond wenende vrouwen. De zesde prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Maria voedt het Christuskind:…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1585 - 1588, prent, RP-P-1966-77

In eens tal geeft de maagd Maria het Christuskind de borst. Naast haar de kribbe. Op de achtergrond voedert Jozef de os en de ezel. De eerste prent van een achtdelige serie met scènes uit het leven van Christus die zijn belangrijkste deugden verbeelden.

Rivierlandschap met eiland en ronde…

Johann Sadeler (I) (mogelijk), naar Paul Bril, naar Lodewijk Toeput, 1593, prent, RP-P-OB-7649

In een rivier een eiland met een toren. Een roeiboot bevaart de rivier. Rechts op de voorgrond een trap.