Brieflezende vrouw

Johannes Vermeer, ca. 1663, schilderij, SK-C-251

Brieflezende vrouw. Een jonge vrouw, staande bij een tafel met stoelen, leest een brief. Achter haar hangt aan de muur een landkaart op rollen.

De liefdesbrief

Johannes Vermeer, ca. 1669 - ca. 1670, schilderij, SK-A-1595

Voorstelling bekend als 'De liefdesbrief'. Gezicht door een openstaande deur naar een interieur waarin een dienstmaagd een brief overhandigt aan een jonge vrouw met een luit op schoot. Tegen de achtermuur twee schilderijen met een landschap en een zeegezicht. Op de voorgrond twee sloffen, een bezem…

Gezicht op huizen in Delft, bekend…

Johannes Vermeer, ca. 1658, schilderij, SK-A-2860

Gezicht op huizen in Delft, bekend als 'Het straatje'. De gevels van enkele huizen aan een straat in Delft. Tussen de huizen een steegje waar een vrouw over een wastobbe gebogen staat. In de openstaande deur van het huis rechts zit een vrouw te handwerken, links voor het huis op de stoep twee…

Het melkmeisje

Johannes Vermeer, ca. 1660, schilderij, SK-A-2344

Een dienstmaagd staat achter een tafel en schenkt melk uit een melkkan in een kookpot. Op de tafel staat een mand met brood en een stenen kruik, links een venster met een rieten mand en een koperen pot. Onderaan de muur rechts een rijtje tegels en een stoofje.

Landschap met boerderij

Jan Vermeer van Haarlem (I), 1648, schilderij, SK-A-2351

Landschap met boerderij en schuur onder bomen, rechts een zittende man met een honden die uit een waterplas drinken. Pendant van een schilderij in het Mauritshuis.

Haven met kooplieden

Johannes Gronsveld, naar Johannes Lingelbach, 1679 - 1728, prent, RP-P-1944-1549

Haven met op de voorgrond twee buitenlandse kooplieden en rechts kooplieden in de weer met een lading. Op de achtergrond een toren en zeilschepen. Linksboven een banderol met de serietitel. Eerste prent uit een serie van twaalf met Italiaanse havens.

Kaart van het Hoogheemraadschap van…

Johannes Vinckboons, 1660 - 1718, prent, RP-P-1939-988

Zevende deel van een kaart van het Hoogheemraadschap van Schieland bestaande uit negen delen. Linksonder een cartouche met informatie en de schaalstok: dese maet begrijpt 700 Schielantse roeden … Om de cartouche twee figuren met landmeetkundige instrumenten.

Orpheus en de dieren

Johannes Wierix, 1615, prent, RP-P-2014-66-3

Monnik vangt het bloed van Christus…

Johannes Wierix, 1616, prent, RP-P-1904-134

Christus staat op een heuveltje naast het kruis, een aureool rond zijn hoofd. Het bloed spuit uit de wond in zijn zijde en wordt door een monnik opgevangen in een miskelk. Twee schenkers en twee monniken staan en knielen in aanbidding rond het kruis. In de marge een Bijbelcitaat uit Jes. 55 in het…