Overstroming van de Rijn en de Waal

Adolf van der Laan, naar Louis Fabritius Dubourg, 1734

Ferdinand VI als opvolger van…

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1739

Dichtkunst en de Tijd

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1716 - 1761

Boetedoening door Asjkenazische…

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1716 - 1761

Kunst kijkt op naar Deugd

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1716 - 1761

Zittende Minerva met wapenschild

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1716 - 1761

Strafpleiters

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1743