Zevende slede

Nicolaas van der Worm, naar Abraham Delfos, 1776

Negende slede

Nicolaas van der Worm, naar Abraham Delfos, 1776

Tweede slede

Nicolaas van der Worm, naar Abraham Delfos, 1776

Tweede slede

Nicolaas van der Worm, naar Abraham Delfos, 1776

Sledevaart door het Leidse…

Simon Fokke, naar Johannes le Francq van Berkhey, 1776

Zevende slede

Nicolaas van der Worm, naar Abraham Delfos, 1776

Tweede slede

Nicolaas van der Worm, naar Abraham Delfos, 1776

Tweede slede

Nicolaas van der Worm, naar Abraham Delfos, 1776

Negende slede

Nicolaas van der Worm, naar Abraham Delfos, 1776

Negende slede

Nicolaas van der Worm, naar Abraham Delfos, 1776

Sledevaart door het Leidse…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1783 - 1795