Landschap met vogels

Willem Hondius, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1608 - 1658

Zwanen

Simon Frisius, naar Marcus Gerards (II), 1609 - 1610

Watervogels

Pieter van Lisebetten, naar Wenceslaus Hollar, naar Francis Barlow, 1654 - 1678

Jan-van-gent

Samuel Jessurun de Mesquita, 1931