2 resultaten gevonden


Vrouw met hert

Katsukawa Shuntei, Chifune Atsumaru, Hôreisha Sakunari, ca. 1820

Nummer twaalf - het bezoek aan een…

Hishikawa Sôri, Nezame Yasuki, Shinratei Manzô, 1804