Graaf Floris V sticht de orde van…

Willem Steelink (I), naar Lambertus Lingeman, 1865 - 1870

Willibrord te Heiloo, ca. 680-735

Jan Frederik Christiaan Reckleben, naar Barend Wijnveld, 1862 - 1864

Wijding van de St.-Thomaskerk te…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar David van der Kellen (1804-1879), naar David van der Kellen (1827-1895), 1865 - 1870

Thomaskapel te Utrecht, een altaar…

Jan Frederik Christiaan Reckleben, naar Valentijn Bing, 1862 - 1864

Thomas à Kempis

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1865 - 1870

Karel de Grote bezoekt de St.…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Mari ten Kate, 1865 - 1870

Adgild en Wilfrid, 679

Dirk Jurriaan Sluyter, naar Barend Wijnveld, 1862 - 1864

Wolvenjacht, ca. 6e eeuw

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Bernard te Gempt, 1865 - 1870

Versterking van de Hollandse…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Johannes Hubertus Leonardus de Haas, 1865 - 1870

Stichting van Batavia, 1619

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Conradijn Cunaeus, 1865 - 1870

Ontvangst van gevluchte hugenoten…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Joannes Christoffel Vaarberg, 1865 - 1870