Deel van de galerij rond de…

Dancker Danckerts (mogelijk), naar Jacob Vennekool, naar Jacob van Campen, naar Artus Quellinus (I), 1661 - 1706

Doorsnede van het Stadhuis op de…

Dancker Danckerts (mogelijk), naar Jacob Vennekool, naar Jacob van Campen, 1661 - 1706

Reliëf met personificatie van het…

Hubert Quellinus, naar Artus Quellinus (I), 1663 - 1668

Oostelijke wand van de…

Dancker Danckerts (mogelijk), naar Jacob Vennekool, naar Jacob van Campen, 1661 - 1706

Begrafenis van Francesco II de'…

Stefano della Bella, naar Alfonso Parigi (il Giovane), 1620 - 1664