Susanna en de ouderlingen

Nicolaes van Geelkercken, naar Pieter Feddes van Harlingen, 1596 - 1623

Portret van Willem Lodewijk,…

Nicolaes van Geelkercken, naar Pieter Feddes van Harlingen, 1614

Susanna en de ouderlingen

Nicolaes van Geelkercken, naar Pieter Feddes van Harlingen, 1603 - 1626

Barmhartige Samaritaan

Nicolaes van Geelkercken, naar Pieter Feddes van Harlingen, 1615

Dankgebed

Pieter Feddes van Harlingen, 1611 - 1623

Hoop

Pieter Feddes van Harlingen, 1615