Reproductie van een geschilderd…

Joseph Maes, naar Nicolaes Maes, ca. 1878 - in of voor 1883

Fotoreproducties van De peinzende…

anoniem, naar Nicolaes Maes, naar Egbert Lievensz. van der Poel, ca. 1866 - ca. 1874