Gezicht op het Stadtpalais…

Kaiserlich Franziskische Akademie, J.M. Siccrist, naar Joseph Emanuel Fischer von Erlach, 1755 - 1779

Gezicht op het Stadtpalais…

Kaiserlich Franziskische Akademie, naar Joseph Emanuel Fischer von Erlach, 1755 - 1779

Gezicht op de Hohe Markt te Wenen

Kaiserlich Franziskische Akademie, naar Joseph Emanuel Fischer von Erlach, 1755 - 1779

Gezicht op de Hohe Markt te Wenen

Kaiserlich Franziskische Akademie (mogelijk), naar Joseph Emanuel Fischer von Erlach, 1755 - 1779

Gezicht op het Stadtpalais…

Kaiserlich Franziskische Akademie, naar Joseph Emanuel Fischer von Erlach, 1755 - 1779

Gezicht op het Platz Am Hof te…

Kaiserlich Franziskische Akademie, naar Joseph Emanuel Fischer von Erlach, 1755 - 1779

Gezicht op de Hohe Markt te Wenen

J.M. Siccrist, naar Joseph Emanuel Fischer von Erlach, 1755 - 1779