Portret van Abraham de Haen

Christian Friedrich Fritzsch, naar Jan Maurits Quinkhard, 1745 - 1800

Portret van Franciscus Burmannus

Jacob Folkema, naar Jan Maurits Quinkhard, 1747

Portret Petrus van Musschenbroek

Jacob Houbraken, naar Jan Maurits Quinkhard, 1738 - 1755

Portret van Jacoba van Selstede

Jacob Houbraken, naar Jan Maurits Quinkhard, 1735 - 1736

Portret van Johannes Visscher

Jacob Houbraken, naar Jan Maurits Quinkhard, 1748 - 1750

Portret van David Millius

Jacob Houbraken, naar Jan Maurits Quinkhard, 1747 - 1786

Portret van Abraham Titsingh

Jacob Houbraken, naar Jan Maurits Quinkhard, 1742 - 1780

Portret van Daniel Serrurier

Jacob Houbraken, naar Jan Maurits Quinkhard, 1759

Portret van Abraham de Haen

Christian Friedrich Fritzsch, naar Jan Maurits Quinkhard, 1745 - 1800

Portret van David Millius

Jacob Houbraken, naar Jan Maurits Quinkhard, 1742 - 1750

Portret van Petrus van…

Jacob Houbraken, naar Jan Maurits Quinkhard, 1738