Portret van een onbekende man

Jan van Troyen, naar David Teniers (II), naar Titiaan, naar Giovanni Pietro Silvio, 1660