Portret van Willem I, prins van…

Willem Jacobsz. Delff, naar Cornelis Visscher (I), 1624

Portret van Willem I, prins van…

Willem Jacobsz. Delff, naar Cornelis Visscher (II), 1624

Gezicht op Honselaarsdijk in…

Balthasar Florisz. van Berckenrode, ca. 1635 - ca. 1645

Gezicht op Honselaarsdijk in…

Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1635 - 1652

Portret van Willem I, prins van…

Willem Jacobsz. Delff, naar Cornelis Visscher (I), 1624

Portret van Willem I, prins van…

Hendrick Hondius (I), naar Cornelis Visscher (I), 1597 - 1649

Allegorische triomfantelijke…

Daniël van den Bremden, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1630

Allegorische triomfantelijke…

Daniël van den Bremden, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1630