Portret vrouw

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret vrouw met paraplu

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1880 - 1900

Portret dienstbode

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1880 - 1900

Portret meisje met roos

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret jonge vrouw

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret vrouw

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1880 - 1900

Portret jonge vrouw met roos

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret meisje bij hek

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret jonge vrouw aan bureau

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret vrouw bij hek

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1880 - 1900

Portret oude vrouw

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900