228 resultaten gevonden


Het is goed om te beginnen met…

Totoya Hokkei, Reitensha Kaminari, ca. 1822

Iwai Hanshirô VI in de rol van…

Kunisada (I) , Utagawa, Buntsuen Tsuzumigoto, Bunshôsha Ashichika, 1834

Krab met kersenbloesem

Katsushika Taito II, Bunshôkan, Bunshikan Fudeo, ca. 1820 - ca. 1830

Vuur: de vuurpot

Totoya Hokkei, ca. 1820 - ca. 1825

Meningsverschil tussen een…

Yashima Gakutei, Kaori Bunsô, Bunbunsha, ca. 1829

De vierde maand

Suzuki Harunobu, 1765 - 1770

Vrouw bij picknick-set

Totoya Hokkei, Asahi no Minetaka, Fushimatsu no Kaka, 1823

Speelgoed aapjes

Katsushika Hokusai, Yomo no Utagaki Magao, 1800

Wierookbrander

Ryûryûkyo Shinsai, Rakuseian, Jakusôan, ca. 1820

De eerste links: Shôjô

Ryûryûkyo Shinsai, Ryû Ginkaku, Hô Meikaku, 1825

Egoyomi voor het jaar van de haan

anoniem, 1789

Reflectieschelp, ivoorschelp en…

Totoya Hokkei, Gochikuen Chiyosumi, Asahi no Machiyasu, 1821