Brand op het Waalseiland te…

Jan van der Heyden (toegeschreven aan), naar Jan van der Heyden, 1690 - 1735

Brand op de Lauriergracht te…

Jan van der Heyden (toegeschreven aan), naar Jan van der Heyden, 1690 - 1735

Het blussen van de zware brand aan…

Jan van der Heyden (toegeschreven aan), naar Jan van der Heyden, 1690 - 1735