Illuminaties van het huis van Mevr.…

Noach van der Meer (II), naar Pieter de Swart, 1774 - 1776

Kinderspel

Experiens Sillemans, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, naar Jan Hendriksz. Verstraelen, in of voor 1642

Kinderspel

Experiens Sillemans, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, naar Jan Hendriksz. Verstraelen, in of voor 1642