Drieluik met het Laatste Avondmaal…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (omgeving van), ca. 1525 - ca. 1530