Portret van Don Manuel de Castel…

Antony van der Does, naar Paulus Pontius, naar Peter Paul Rubens, 1619 - 1680

Portret van Don Manuel de Castel…

Antony van der Does, naar Paulus Pontius, naar Peter Paul Rubens, 1619 - 1680

Portret van Frederik Hendrik, prins…

Willem Jacobsz. Delff, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1628

Portret van Ernst Casimir, graaf…

Willem Jacobsz. Delff, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1628

Portret van Ernst Casimir, graaf…

Willem Jacobsz. Delff, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1628