Landschap met vogels

Willem Hondius, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1608 - 1658

Jacht op watervogels in de winter

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), naar Hans Bol, 1582 - 1633

Watervogels

Pieter van Lisebetten, naar Wenceslaus Hollar, naar Francis Barlow, 1654 - 1678

Watervogels

Wenceslaus Hollar, naar Francis Barlow, 1654

Watervogels

Wenceslaus Hollar, naar Francis Barlow, 1654 - 1712

Zwanen

Simon Frisius, naar Marcus Gerards (II), 1609 - 1610