Drieluik met het Laatste Avondmaal…

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (omgeving van), ca. 1525 - ca. 1530

De boetedoening van Maria Magdalena

Joannes Bemme, naar Abraham Teerlink, naar Titiaan, in of voor 1805

Maria Magdalena

Nicolaas Braeu, naar Jacob Matham, ca. 1600 - ca. 1605

Boetvaardige Maria Magdalena

Robert van Audenaerd, naar Carlo Maratti, 1685 - 1690

Maria Magdalena

Cornelis van Caukercken, naar Guido Reni, 1678

Maria Magdalena

Hendrick Danckerts, naar Titiaan, 1635 - 1679

Maria Magdalena

Crispijn van de Passe (I), naar Gortzius Geldorp, 1612