231 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 20 Toon eerdere resultaten


Personen in een boot

Nakamura Hôchû, Izumiya Shojiro, 1826

Edelmannen op een brug

Nakamura Hôchû, Izumiya Shojiro, 1826

Vaandeldrager op paard

Nakamura Hôchû, Izumiya Shojiro, 1826

Liefdesgedicht voor Segawa…

Utagawa Kunimasa, Kazusaya Chusuke, 1799

Liefdesgedicht voor Kirinoya Monzo

Utagawa Kunimasa, Kazusaya Chusuke, 1799

Prentenboek met voorbeelden van…

Kita Busei, Suwaraya Sasuke, Suwaraya Mohei, 1840

Prentenboek met voorbeelden van…

Kita Busei, Suwaraya Sasuke, Suwaraya Mohei, 1840

Prentenboek met toneel waaiers

Katsukawa Shunsho, Ippitsusai Bunchô, Endo Matsugoro, 1770

Inleiding

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

Rups op groot blad insect bij roze…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

Insectenboek

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), Yadoya Meshimori, 1788

Sprinkhaan en libelle bij roze…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788