Botanicus

Cornelis Ploos van Amstel, naar Gerbrand van den Eeckhout, 1779

Herberg te Anrath

Cornelis Ploos van Amstel, naar Lambert Doomer, naar Gerbrand van den Eeckhout, 1759 - 1760

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Portret van een jonge vrouw

Cornelis Ploos van Amstel, naar Hendrick Goltzius, 1770

Koe en hond

Jacobus Buys, naar Paulus Potter, 1740 - 1801