Schrijfvoorbeeld: Fratres, si…

Simon Frisius, naar David Roelands, 1616 - 1617

Praalboog bij de Paardenmarkt te…

Caspar Jacobsz. Philips, naar P. Janssens, 1772 - 1773

Gezicht op de haven van Vlissingen

Mathias de Sallieth, naar Dirk de Jong, 1779 - 1787