Silhouetportret van Herman…

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Silhouetportret van J. Rutgers

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Silhouetportret van Nicolaus van…

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Silhouetportret van Annaeus Ypey

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1824

Silhouetportret van Herman…

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Silhouetportret van Henri Theodore…

Carl Cristiaan Fuchs, naar E.M. Le Grand, 1808 - 1844

Silhouetportret van Seerp Gratama

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Silhouetportret van Johannes…

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844

Portret van Sibrandus Stratingh

Carl Cristiaan Fuchs, naar Jan Ensing, naar Johan Joeke Gabriël van Wicheren, 1841

Silhouetportret van Petrus Driessen

Carl Cristiaan Fuchs, naar Wessel Lubbers, 1808 - 1844