Gezicht op Doetinchem, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Deventer, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Arnhem, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Orsoy, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Fort de Voorn, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Vreeswijk, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Zaltbommel, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Rheinberg, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Culemborg, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Zutphen, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Oversteek van de Rijn, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Zwolle, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903