De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804

Hier hebt gij weer schoone…

J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1760 - ca. 1767

Kinders hier kunt gy aanschouwen /…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793

Hier heeft de jeugd tot haar gerijf…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793

De Koning van Pruyssen, te paard

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793

Al dees vogels die gy hier ziet //…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793

Hier ziet gy Jonge Jeugd na 't…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793

Wilt en tam hier by malkander //…

De erven de weduwe J. Ratelband en J. Bouwer, ca. 1782 - ca. 1793