Vrouw reikt haar man zijn zwaard

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Johannes Steyn, 1838

Titelpagina voor: Tesselschade.…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Nicolaas Pieneman, 1837

Vrouw reikt haar man zijn zwaard

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Johannes Steyn, 1838

Titelpagina voor: Nicolaas Beets,…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Reinier Craeyvanger, 1838

Aurora op een door twee gevleugelde…

Edouard Taurel, naar Antonie Frederik Zürcher, 1873

Aurora op een door twee gevleugelde…

Edouard Taurel, naar Antonie Frederik Zürcher, 1867

Aurora op een door twee gevleugelde…

Edouard Taurel, naar Antonie Frederik Zürcher, 1871

Aurora op een door twee gevleugelde…

Edouard Taurel, naar Antonie Frederik Zürcher, 1872

Aurora op een door twee gevleugelde…

Edouard Taurel, naar Antonie Frederik Zürcher, 1868

Aurora op een door twee gevleugelde…

Edouard Taurel, naar Antonie Frederik Zürcher, 1870