7 resultaten gevonden


Tekstbladen bij de platen van het…

François Changuion, Staten van Holland en West-Friesland, Staten-Generaal, 1752

Tekstbladen bij en de platen van…

Jan Punt, Pieter de Swart, François Changuion, 1752

Tekstblad bij de prent 'Synodi…

Claes Jansz. Visscher (II), Maurits (prins van Oranje), Staten-Generaal, 1639

Grote kaart van het beleg van Namen…

Nicolaes Visscher (II), Staten-Generaal, 1695

Verklaring bij de prenten van het…

Anthoni de Groot en Zoonen, Staten-Generaal, Willem IV (prins van Oranje-Nassau), 1749

Uitschrijving door de…

Staten-Generaal, 1673

Grote kaart met beleg en inname van…

Cornelis Danckerts (I), Jan Cornelis van Rodenburgh, Petrus Scriverius, 1630