2 resultaten gevonden


Vervolging van de protestanten in…

Johannes Jacobsz van den Aveele, 1685 - 1687

Allegorie op de komst van de Prins…

Romeyn de Hooghe, Johannes de Ram, Staten van Holland en West-Friesland, 1688 - 1689