Gezicht op de Göltzschtalbrug

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Monogrammist CR (inventor), 1851 - 1882

Gezicht op Enkhuizen

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Ludwig Rohbock, 1858

Gezicht op Basel

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Daniel Wegelin, 1817 - 1882

Gezicht op het Koninklijk Paleis in…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar William Cooke, 1858

Gezicht op de Distilleerketel in…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Ludwig Rohbock, 1858

Gezicht op de Grote Markt in Zwolle

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Ludwig Rohbock, 1858

Gezicht op Lausanne

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Daniel Wegelin, 1817 - 1882

Drinkende boeren vóór een herberg.…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Cornelis Dusart, 1817 - 1882

Gezicht op de Schreierstoren in…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Ludwig Rohbock, 1858

Gezicht op het Stadhuis in…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Ludwig Rohbock, 1858