Aanvoerder van de cavalerie…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1599

Ruiter met harquebus, naar rechts…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1599

Het flegmatische temperament (het…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1596 - 1597

Voorzichtigheid

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1591 - 1595

Kruisiging

Jacob de Gheyn (II), naar Crispijn van den Broeck, 1588 - 1592

Rust op de vlucht naar Egypte

Jacob de Gheyn (II), naar Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1596 - 1652

Ruiter met vaandel

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1599

Zacheüs als berouwvolle zondaar

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Karel van Mander (I), 1595 - 1596

Portret van Johannes VIII…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Antonio Pisanello, 1593 - 1597

Drie dronkaards rond een tafel

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1593 - 1597

Het element lucht

Jacob de Gheyn (II) (toegeschreven aan), naar Karel van Mander (I), 1588 - 1592