Portret van Jacob Cats op 58-jarige…

Willem Jacobsz. Delff, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1636

Portret van Simon Episcopius op…

Willem Jacobsz. Delff, naar Dirck Pietersz. Bontepaert, 1623

Portret van Hugo de Groot op…

Willem Jacobsz. Delff, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1632

Grote wijnvat te Heidelberg

Willem Jacobsz. Delff, naar Monogrammist IC, 1590 - 1638

Portret van Amalia van Solms

Willem Jacobsz. Delff, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1626

Portret van Floris II, graaf van…

Willem Jacobsz. Delff, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1627

Portret van predikant Arnold…

Willem Jacobsz. Delff, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1610

Portret van Michiel Jansz. van…

Willem Jacobsz. Delff, naar Anthony van Dyck, 1610 - 1625