Medaillons met globe en telescoop

Pierre Gabriel Berthault, naar Pierre Ranson, 1778

Medaillons met wapens en vogels

Pierre Gabriel Berthault, naar Pierre Ranson, 1778

Betimmering met drie kasten

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794

Slaapkamer met hemelbed en twee…

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794

Galerij met rondboog

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794

Kamer met toilettafel

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794

Vier lambriseringen

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794

Badkamer

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794

Venster en panelen met helm en…

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794

Twee lage buffetkasten

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794

Salon met tafel en panelen

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794

Poort met balkon

Pierre Gabriel Berthault, naar Juste Nathan François Boucher, 1752 - 1794