Kolonel van de Generale Staf

Albertus Verhoesen (toegeschreven aan), 1835 - 1850

Hoofd-Officier der Oost-Indische…

Dirk Sluyter, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1826