De Witte Heeren te Middelburg…

Willem Steelink (I), naar Pieter Stortenbeker, 1865 - 1870

Haringvisserij in de 12e eeuw

Willem Steelink (I), naar Johan Adolph Rust, 1865 - 1870

Het beleg van Haarlem, 1572-1573

Pieter Willem Marinus Trap, naar Coenraet Decker, 1849 - 1851

Het verbond der edelen, 1565

Carel Christiaan Antony Last, naar Edouard De Biefve, 1870

Kaart van de Nederlanden in de…

Pieter Willem Marinus Trap, naar Willem Jacob Hofdijk, 1855 - 1857

Melis Stoke schrijft zijn…

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Johann Georg Schwartze, 1865 - 1870

Kaart van Nederland in de…

Laurens Philippe Charles van den Bergh, 1850 - 1852

Beleg van Den Bosch, 1629

Johann Peter Berghaus, naar Jan Karel Jacob de Jonge, 1848 - 1850