Opbreken van het beleg van…

Daniël Vrijdag, naar Jacob van Strij, naar anoniem, 1797

Opbreken van het beleg van…

Daniël Vrijdag, naar Jacob van Strij, naar anoniem, 1797

Opbreken van het beleg van…

Daniël Vrijdag, naar Jacob van Strij, naar anoniem, 1797

Zeeslag bij Plymouth, 1652

Daniël Vrijdag, naar Bastiaen Stopendael, 1784 - 1786

Inname van de stad Nyborg door…

Daniël Vrijdag, naar Bastiaen Stopendael, 1775 - 1822

Het afdanken van de waardgelders te…

Daniël Vrijdag, naar Jan Bulthuis, naar Joost Cornelisz. Droochsloot, 1793

Het afdanken van de waardgelders te…

Daniël Vrijdag, naar Jan Bulthuis, naar Joost Cornelisz. Droochsloot, 1793

Het afdanken van de waardgelders te…

Daniël Vrijdag, naar Jan Bulthuis, naar Joost Cornelisz. Droochsloot, 1793

Gezicht op de huizen aan het…

Daniël Vrijdag, naar A. Polet, naar J. Timmermans, 1807

Gezicht op de huizen aan het…

Daniël Vrijdag, naar A. Polet, naar J. Timmermans, 1807

Gezicht op de huizen aan het…

Daniël Vrijdag, naar A. Polet, naar J. Timmermans, 1807

Gezicht op de huizen aan het…

Daniël Vrijdag, naar A. Polet, naar J. Timmermans, 1807