96 resultaten gevonden


Ontwerpen voor toegepaste kunst-…

anoniem, Shimamura Kinjiro, Haruna Shigeharu, 1890 - 1900

Mei 1906

Nakamura Fusetsu, Hashiguchi Goyô, Okamoto Gesson, 1906

Ontwerpen voor toegepaste kunst-…

anoniem, Shimamura Kinjiro, Haruna Shigeharu, 1890 - 1900

Ontwerpen voor toegepaste kunst-…

anoniem, Shimomura Hatsutaro, Kobayashi Shinbei, 1893

Juli 1907

Asai Chû, Hashiguchi Goyô, Okamoto Gesson, 1907

Oktober 1906

Mitsutani Kunishiro, Kosugi Misei, 1906 - 1920

September 1907

Mitsutani Kunishiro, 1907

Augustus 1911

Nakamura Fusetsu, Maekawa Senpan, 1910 - 1911

Januari 1910

Shimomura Izan, Nakamura Fusetsu, Okamoto Gesson, 1910

April 1905

Hashiguchi Goyô, Asai Chû, Nakamura Fusetsu, 1905

November 1904

Asai Chû, Hashiguchi Goyô, Nakamura Fusetsu, 1904

Mei 1909

Ishikawa Toraji, 1907