45 resultaten gevonden


Schetsen van Hokusai - deel 8

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, ca. 1820 - ca. 1878

Schetsen van Hokusai - deel 7

Katsushika Hokusai, Shikitei Sanba, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1821

Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Hishiya Kinbei, 1815

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Nishimura Yohachi, 1835

Reisalbum van Hokusai

Katsushika Hokusai, ca. 1835 - ca. 1878

Schetsen van Hokusai - deel 1

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1878

Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834 - 1875

Narumi stofpatronen, deel twee

Odagiri Shunko, Hogendo, Katano Toshiro, 1883

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Eirakuya Tôshirô, 1875

Struikgewas van afbeeldingen zonder…

Cho Gessho, Eirakuya Tôshirô, Keiundo Tobei, 1817

Schetsen van Keisai

Kitao Masayoshi Keisai, Eirakuya Tôshirô, ca. 1815

Schetsen van Hokusai - deel 5

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1878