29 resultaten gevonden


Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834 - 1875

Schetsen van Hokusai - deel 1

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1878

Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Hishiya Kinbei, 1815

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Nishimura Yohachi, 1835

Schetsen van Hokusai - deel 8

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, ca. 1820 - ca. 1878

Schetsen van Hokusai - deel 7

Katsushika Hokusai, Shikitei Sanba, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1821

Struikgewas van afbeeldingen zonder…

Cho Gessho, Eirakuya Tôshirô, Keiundo Tobei, 1817

Schetsboek met tekeningen uit één…

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, 1823

Schetsen van Keisai

Kitao Masayoshi Keisai, Eirakuya Tôshirô, ca. 1815

Schetsen van Hokusai - deel 5

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1878

Hemelse lantaarn

Utagawa Kuniyoshi, Eirakuya Tôshirô, 1868 - 1900

Schetsen van Hokusai - deel 13

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, 1820 - 1878