8 resultaten gevonden


Nieuw prentenalbum - eerste deel

Matsui Yûkoku, Honda Ichijiro, Honda Ichijiro, 1900

Nieuw prentenalbum - tweede deel

Matsui Yûkoku, Honda Ichijiro, Honda Ichijiro, 1900

Nieuw prentenalbum

Matsui Yûkoku, Honda Ichijiro, Honda Ichijiro, 1900

Gezichten uit de ukiyo-e

Kitano Tsunetomi, Yoshii Isamu, Kuse Yuzo, 1920

Acht gezichten op de provincie Omi…

Hiroshige (I) , Utagawa, Kawaguchiya Shozo, ca. 1825 - ca. 1835

Vissenboek

Kitao Masayoshi, Tani Ichiyosen Sogai, Shunpudo Noshiro Ryuko, 1802

Schelpenboek

Kitagawa Utamaro, Akera Kanko, Nandaka Shiran, 1789 - 1795

Insectenboek

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), Yadoya Meshimori, 1788