18 resultaten gevonden


Gedichten voor Ebisudo

Kitagawa Utamaro, Haikai Utaba, Ishikawa Masamochi, 1790 - 1795

Afbeeldingen van Fugen

Kitagawa Utamaro, Tsumuri no Hikaru, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Schelpenboek

Kitagawa Utamaro, Akera Kanko, Nandaka Shiran, 1789 - 1795

Vogelboek

Kitagawa Utamaro, Hata Kinkei, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794 - 1798

Insectenboek

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), Yadoya Meshimori, 1788

De zilveren wereld

Kitagawa Utamaro, Ishikawa Masamochi, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Shunga album. Prentenboek over…

Kitagawa Utamaro, anoniem, 1798

Sneeuwvrouw

Kitagawa Utamaro, Santo Toshu, 1788

Shunga album. Prentenboek over…

Kitagawa Utamaro, 1798

Gebeurtenissen in de lusthuizen…

Kitagawa Utamaro, Jippensha Ikku, Kitagawa Tsukimaro, 1804

Shunga album. Prentenboek over…

Kitagawa Utamaro, 1798

Gebeurtenissen in de lusthuizen…

Kitagawa Utamaro, Jippensha Ikku, Kitagawa Tsukimaro, 1804

Einde van alle 18 resultaten Terug naar boven