7 resultaten gevonden


Schetsen van Bunpo - deel drie

Kawamura Bunpo, Inoue Jihei, Yoshidaya Shinbei, 1813

Schetsen van Bunpo - deel drie

Kawamura Bunpo, Inoue Jihei, Yoshidaya Shinbei, 1813

Bumpo gafu (Sketches by Bumpo);…

Kawamura Bunpo, Yoshidaya Shinbei, Kawachiya Kibei, 1807

Schetsboek van Bunsen

Seki Bunsen, Kawachiya Kibei, 1855

Schetsen van Bunpo

Kawamura Bunpo, Inoue Jihei, Yoshidaya Shinbei, 1811

Schetsen van Bunpo

Kawamura Bunpo, Inoue Jihei, Yoshidaya Shinbei, 1811 - 1813

Osaka`s voorspoed

Matsukawa Hanzan, Akatsuki no Kanenari, Yamakawa Masanobu, 1885