50 resultaten gevonden


Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Hishiya Kinbei, 1815

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Nishimura Yohachi, 1835

Schetsen van Hokusai - deel 7

Katsushika Hokusai, Shikitei Sanba, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1821

Schetsen van Hokusai - deel 8

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, ca. 1820 - ca. 1878

Reisalbum van Hokusai

Katsushika Hokusai, ca. 1835 - ca. 1878

Schetsen van Hokusai - deel 1

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, 1819 - 1878

Schetsen van Hokusai - deel 2

Katsushika Hokusai, Katano Toshiro, 1878

Schetsen van Hokusai - deel 8

Katsushika Hokusai, Katano Toshiro, 1878

Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834 - 1875

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Eirakuya Tôshirô, 1875

Schetsboek van Hokusai

Katsushika Hokusai, Senkakutei Hokuyo, Shunkôsai Hokushû, 1819

Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), na 1800 - 1815