7 resultaten gevonden


Duizend grassen

Kamisaka Sekka, Yamada Shinzaburo, Yamada Geishudo, 1903

Een keur van duizend vlinders, deel…

Kamisaka Sekka, Yamada Naosaburo, 1903

De zilveren wereld

Kitagawa Utamaro, Ishikawa Masamochi, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Prentenboek met voorbeelden van…

Kita Busei, Suwaraya Sasuke, Suwaraya Mohei, 1840

Schetsen van de berg Fuji

Sugiura Hisui, Igami Bonkotsu, Kanao Tanejiro, 1908

Schetsen van honderd vrouwen

Aikawa Minwa, Yoshidaya Shinbei, Maekawa Rokuzaemon, 1814

Grassen uit de hoofdstad

Goto Ryuko, Kobayashi Gyokunen, Shimomura Tamahiro, 1905