Bewening

Johannes Wierix, naar Crispijn van den Broeck, 1572

Vijf hemelse ruiters vechten tegen…

Johannes Wierix, naar Gerard van Groeningen, 1572 - 1576

Job op de mesthoop

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1563

Kruisdraging

Johannes Wierix, naar Crispijn van den Broeck, 1572

Judaskus en arrestatie van Christus

Johannes Wierix, naar Crispijn van den Broeck, 1572

Uitnodiging van de zieken en armen

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1559

Prediking van Johannes de Doper

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1564

Cartouche met een tekst uit het…

Frans Huys (toegeschreven aan), naar Hans Vredeman de Vries, 1555

Man geeft talenten aan zijn…

Harmen Jansz Muller, naar Gerard van Groeningen, 1565 - 1572

Laatste Oordeel

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1569

God deelt verschillende taken uit…

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1563 - 1570